Curs formare ”Asigurarea Internă a Calității”

Auto Date joi, noiembrie 14th, 2013

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniverstar (ARACIP) derulează programul de formare a cadrelor didactice ”Asigurarea Internă a Calității” (AIC).

Obiectivul general al programului constă în abilitarea membrilor Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) în managementul calității la nivelul instituției școlare.

În contextul deconcentrării și descentralizării serviciilor educaționale, unitățile de învățământ vor fi direct responsabile de serviciile furnizate. De aceea, implementarea sistemului de management și asigurare a calității va fi o prioritate pentru fiecare organizație furnizoare de educație. În consecință, rolul CEAC este și va fi extrem de important.
Programul de formare, cu un număr de 69 de ore și 18 CPT se adresează tuturor cadrelor didactice interesate de asigurarea și evaluarea calității sistemului educațional.

Inscrieri si detalii la adresa de e-mail: studia.sind@gmail.com

Comments are closed.