Program formare „Cultura sănătății şi securității muncii”

Auto Date joi, ianuarie 16th, 2014

Progamul de formare continuă se adresează tuturor persoanelor din unităţile de învăţământ din România şi este derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educație”, finanţat de Guvernul Norvegian prin Programul Norvegian de Cooperare pentru România, ca parte a Acordului de Extindere a Spatiului Economic European, în scopul sprijinirii creşterii economice si dezvoltării sustenabile si a consolidarii relatilor bilaterale dintre România si Norvegia, implementat de Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), în calitate de promotor al proiectului, împreună cu Confederaţia Norvegiană a Sindicatelor – Landsorganisasjonen I Norge (LO), Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.) şi Sindicatul Lucratorilor din Şcoli din Norvegia – Skolenes Lansforbund (SL), în calitate de parteneri , bazându-se pe cercetarea calitativă privind întărirea capacităţii de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă, care a avut ca obiective: evaluarea activităţii comitetelor de securitate și sănătate în muncă din România, respectiv oferirea de soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii comitetelor de securitate și sănătate în muncă din România.
TIPUL DE PROGRAM:
• program modular realizat prin stagii non-disciplinare;
• 80 ore – 20 credite.
Programul de formare este acreditat de Ministerul Educaţiei Național prin OMEN nr.5550/2013.

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: zi

GRUPUL ŢINTĂ: personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământ (grupe de 25 de cursanţi).

Scopul:
Susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi formare profesională, prin crearea unui climat de siguranţă a elevilor şi a personalului şcolii.

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ÎNSCRIERE
Pentru a fi eligibili toţi cei care doresc să se înscrie pentru programul de formare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• să fie cadru didactic sau personal didactic auxiliar, membru de sindicat afiliat la FSLI;
• să aibă responsabilități/implicare în SSM la nivelul unității de învățământ;
• să fi participat în ultimii 5 ani la programe de formare continuă în domeniul educaţional;
• să aibă cunoştinţe de utilizare a computerului;
• să aibă abilităţi de comunicare şi disponibilitate de timp pentru a participa la toate stagiile de formare;
• să-și asume angajamentul de a se implica pe termen mediu/lung în activitatea CSSM/SSM la nivelul unității de învățământ din care provine.

Pentru înscriere, participanţii vor depune la sediul Centrului regional REGIOEDU, următoarele documente:
1. Fişă de înscriere (Anexa nr.1, Cerere inscriere curs);
2. Scrisoare de motivaţie (Anexa nr.2, Scrisoare de motivatie);
3. CV model EUROPASS (Anexa nr.3, CV Europass model);
4. Adeverință din partea organizaţiei sindicale reprezentative afiliate FSLI (Anexa nr.4, Adeverinta sindicat);
5. Adeverință din partea unităţii de învăţământ (Anexa nr.5, Adeverinta unitate de invatamant);
6. Portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea condiţiilor de
participare şi de susţinere a CV-ului.

IMPORTANT

În vederea inscrierii la programul de formare continua „Cultura sănătății și securității muncii”, vă  rugăm să aveți în vedere următoarele date:

Înscrierea și selecția candidaților va respecta următorul calendar:
•    13 – 17 ianuarie 2014 – informare si publicitate
•    20 – 24 ianuarie 2014 – inscrierea candidatilor
•    27 – 28 ianuarie 2014 – selectia candidatilor si afisarea rezultatelor finale

Graficul modulelor de formare este:
•    Modul  I    – 31 ianuarie – 02 februarie 2014 (16 ore)
•    Modul II    – 14 – 16 februarie 2014 (16 ore)
•    Modul III    – 28 februarie – 2 martie 2014 (16 ore)
•    Modul de practica – 3 – 21 martie 2014 (26 ore)
•    Modul IV    – evaluare finala – 22 martie 2014 (6 ore)
Total – 80 ore

Dosarul de înscriere se va depune la sediul REGIOEDU Nord Est, strada Grigore Ghica vodă, nr 24 (incinta Alianței Sindicale ”Gh. Asachi” Iași) in perioada 20 – 24 ianuarie 2014, intre orele 9 – 14.
Tel. – 0232.254390
e-mail – sindicat.asachi@yahoo.com

INFORMATII SUPLIMENTARE

Comunicat sindicate-Etapa I

Prezentare program de formare

Procedura inscriere-selectie

Fisa de evaluare

Calendar-Etapa I

Comments are closed.