REUȘITE SINDICALE

12.09.2014

Lista candidatilor admisi in cadrul Programului de formare continua „Cultura sanatatii si securitatii muncii” – Etapa a III-a. Loc de desfasurare CCD Neamt.

01.09.2014

Programul de formare continua „Cultura sanatatii si securitatii muncii” – Etapa a III-a

Comunicat

Prezentarea programului de formare continua „Cultura sanatatii si securitatii muncii”

Calendar de organizare si desfasurare etapa a III-a – septembrie-noiembrie 2014

Procedura de selectie si inscriere

Detalii completare dosar inscriere pentru candidati

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele explicații și să respectați cerințele de completare a dosarelor de inscriere la cursul pe tematica SSM

Ordinea documentelor in dosar va fi urmatoarea

1.    Cerere (model Anexa 1)

2.    copie buletin/C.I. (cu semnatura cf cu originalul) dacă este cazul și copie după certificatul de căsătorie (dacă numele din actele de studii este altul decât cel din C.I.)

3.    Scrisoare de motivație (model Anexa 2)

4.    Adeverință sindicat (model Anexa 4)

5.    Adeverință școală (model Anexa 5)

Datele adeverințelor de la sindicat/ unitate școlară pot fi diferite, dar trebuie să corespundă intervalului 1 – 10 septembrie 2014.

6.    CV (model Anexa 3)
CV trebuie sa fie facut dupa modelul atasat. Nu se accepta alte tipuri de CV, chiar daca sunt Europass mai vechi. Acesta este modelul stabilit prin HG si trebuie respectat.
CV trebuie sa aiba data intocmirii sale si sa fie semnat pe fiecare pagina (in josul acesteia)

7.    Copie acte de studii (bacalaureat/licență/licență+master, etc)

8.    Alte acte doveditoare la CV
acte minimale:
–    copie curs de formare pe teme SSM, securitate, PSI (dacă există, dar nu e obligatoriu)
–    copie certificat curs formare tematica diversa (minimum un curs care să ateste preocuparea pentru propria formare)
–    copie decizie comisie SSM din unitatea școlară
Nu uitați că toate afirmațiile din CV trebuie să fie confirmate de acte doveditoare.

Toate copiile vor fi semnate de către candidat sub formula ”cf cu originalul”

Documentele se vor depune la sediul sindicatului într-un dosar de carton alb, cu șină.
Documentele NU vor fi puse în folii distincte.

Dosarul se va depune în original la sediul sindicatului județean și se va trimite și în format electronic (documentele scanate, arhivate, arhiva denumită cu numele și prenumele candidatului) pe adresa de mail a sindicatului judetean.
Dosarul electronic va fi insotit si de fisa completata in Excel atasata (fisa_info_candidat_nume_prenume; aici, se va inlocui cu numele si prenumele candidatului)

Dosarul de înscriere se va depune la sediul organizatiei judetene a FSLI din Bacau si Neamt in perioada 1 – 10 septembrie 2014. Sindicatul județean va emite un număr de înregistrare a dosarului.

03.03.2014

Final al proiectului de mobilitati Leonardo da Vinci

Alianţa Sindicală “Gh. Asachi” Iaşi (AS-IS), afiliată la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I), disemineaza primele rezultate ale proiectului Cresterea atractivitatii educatiei si formarii profesionale prin dezvoltarea si actualizarea competentelor cadrelor didactice din invatamantul vocational si tehnic, cu numarul LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/046 Prezentare proiect

Proiectul face parte din Acţiunea Mobillitati Leonardo da Vinci 2012, a avut durata de 6 luni şi a avut ca partener organizaţia Centro Social de Trabajadores din Madrid, Spania.

Detalii despre stagiile de formare si despre mobilitati pot fi consultate in fisierul urmator: Diseminare proiect 2014

31.01.2014

S-a incheiat selectia participantilor pentru Programul „Cultura sanatatii si securitatii muncii”

Lista scolilor selectate – faza 1 selectie scoli

Lista participantilor selectati – faza 2 selectie participanti

28.01.2014

ATENTIE! Modificari in calendarul de desfasurare a Programului „Cultura sanatatii si securitatii muncii” Comunicat

Programul de formare CSSM-Etapa I se va desfasura dupa urmatorul calendar modificat pentru regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest, Sud, Nord-Est, Centru:

  • Modul I: 14-16 februarie 2014 (16 ore);
  • Modul II: 28 februarie-2 martie 2014 (16 ore);
  • Modul III: 14-16 martie 2014 (16 ore);
  • Modul de practica: 17 martie-4 aprilie 2014 (26 ore);
  • Modul IVevaluare finala: 5 aprilie 2014 (6 ore).

16.01.2014

Program formare “Cultura sănătății şi securității muncii”

20 – 24 ianuarie 2014 – inscrierea candidatilor

Dosarul de înscriere se va depune la sediul REGIOEDU Nord Est, strada Grigore Ghica vodă, nr 24 (incinta Alianței Sindicale ”Gh. Asachi” Iași) in perioada 20 – 24 ianuarie 2014, intre orele 9 – 14.
Tel. – 0232.254390
e-mail – sindicat.asachi@yahoo.com

Toate detaliile proframului de formare pot fi accesate AICI.

14.11.2013

Curs formare ”Asigurarea Internă a Calității”

30.10.2013

Rezultate selectie participanti mobilitate Leonardo

Alianţa Sindicală “Gh. Asachi” Iaşi (AS-IS), afiliată la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I), anunţă aprobarea proiectului Cresterea atractivitatii educatiei si formarii profesionale prin dezvoltarea si actualizarea competentelor cadrelor didactice din invatamantul vocational si tehnic, cu numarul LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/046

Tipul proiectului – proiect Leonardo da Vinci VETPRO (VET Professionals) – Mobilităţi
Programul din care face parte – Lifelong Learning Programme

Identificarea oficială a proiectului – LLP-LDV/VETPRO/2012/RO/O46

1.    primul flux,  Spania, Madrid – perioada : 8 – 21 noiembrie 2013 – (16 persoane)
2.    al doilea flux,  Spania, Madrid – perioada : 6 – 19 decembrie 2013 – (16 persoane)

Participantii la proiect au efectuat pregatirea lingvistica pentru limba spaniola. Anuntam ca sunt in derulare pregatirea generala, pedagogica si culturala.

Listele de participanti admisi pot fi consultate aici.

 

24.09.2013

Anunt selectie participanti proiect Leonardo da Vinci Mobilitati – Prezentare proiect

Alianţa Sindicală “Gh. Asachi” Iaşi (AS-IS), afiliată la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I), anunţă aprobarea proiectului Cresterea atractivitatii educatiei si formarii profesionale prin dezvoltarea si actualizarea competentelor cadrelor didactice din invatamantul vocational si tehnic, cu numarul LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/046

Proiectul face parte din Acţiunea Mobillitati Leonardo da Vinci 2012, cu durata de 6 luni şi are ca partener organizaţia Centro Social de Trabajadores din Madrid, Spania.

Grupul ţintă al acestei acţiuni este reprezentat de 32 de cadre didactice din unităţile şcolare, membre AS-IS (responsabili cu resurse umane/lideri de sindicat, formatori, profesori in domeniul VET, actuali sau viitori membri ai echipelor de elaborare si implementare de proiecte finantate din fonduri europene din unităţi şcolare ale judeţului Iaşi), care vor participa la stagii de formare de cate 2 saptamani pentru elaborarea şi managementul proiectelor finanţate din Fondul Social European. Stagiile vor avea loc in Madrid, Spania, cu sprijinul organizatiei partenere.

În vederea selectării grupului ţintă, vă invităm să depuneţi la sediul nostru dosarul de inscriere care va contine:
–    Curriculum vitae model european;
–    Scrisoare de intenţie;
–    Unul din urmatoarele documente:
o    Adeverinţă din care sa rezulte calitatea de responsabil cu resurse umane/lider de sindicat/ membru organism      conducere al organizatiei sindicale din unitatea scolara
o    Copie certificat formator
o    Adeverinţă din care sa rezulte calitatea de profesor VET

Dosarul de inscriere continand aceste documente se depune la sediul AS-IS, str. Grigore Ghica-Vodă, nr. 24 Iaşi,in perioada 24 septembrie 2013 – 4 octombrie intre orele 10 – 14.

Preşedinte,
Prof. Adriana-Violeta Amariei

Informatii necesare:

Modele documente dosar inscriere: