ORDIN nr. 5.086 din 31 august 2015

privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

EMITENT:

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE


PUBLICAT ÎN:

MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 2 octombrie 2015


Data Intrarii in vigoare: 02 Octombrie 2015

-------------------------------------------------------------------------
  În baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

  în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  ART. 1

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie:


    - Înscrierea candidaţilor: 1-5 februarie 2016;

    - Desfăşurarea probei practice: 8-9 februarie 2016;

    - Desfăşurarea probei scrise: 10 februarie 2016;

    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 11 februarie 2016;

    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

      la proba scrisă: 12 februarie 2016;

    - Susţinerea proiectului: 15-16 februarie 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 17 februarie 2016.  ART. 2

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai:


    - Înscrierea candidaţilor: 11-13 mai 2016;

    - Desfăşurarea probelor de examen: 16-17 mai 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 18 mai 2016.  ART. 3

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie:


    - Înscrierea candidaţilor: 30 mai-3 iunie 2016;

    - Desfăşurarea probelor de examen: 6-9 iunie 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 10 iunie 2016.  ART. 4

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - maiştri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:


    - Înscrierea candidaţilor: 13 iunie-15 iulie 2016;

    - Desfăşurarea probei practice: 18-20 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor la proba practică: 20 iulie 2016;

    - Desfăşurarea probei scrise: 21 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 21 iulie 2016;

    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

      la proba scrisă: 21 iulie 2016;

    - Susţinerea proiectului: 22-27 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie 2016.  ART. 5

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - subofiţeri pentru forţele terestre şi forţele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:


    - Înscrierea candidaţilor: 13 iunie-22 iulie 2016;

    - Desfăşurarea probei practice: 25 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor la proba practică: 25 iulie 2016;

    - Desfăşurarea probei scrise: 26 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 26 iulie 2016;

    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

      la proba scrisă: 26 iulie 2016;

    - Susţinerea proiectului: 27-29 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2016.  ART. 6

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie:


    - Înscrierea candidaţilor: 4-8 iulie 2016;

    - Desfăşurarea probei practice: 11-12 iulie 2016;

    - Desfăşurarea probei scrise: 13 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2016;

    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

      la proba scrisă: 15 iulie 2016;

    - Susţinerea proiectului: 18-19 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 20 iulie 2016.  ART. 7

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi şi subofiţer de pompieri şi protecţie civilă - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie:


    - Înscrierea candidaţilor: 7-8 iulie 2016;

    - Desfăşurarea probei practice: 11-13 iulie 2016;

    - Desfăşurarea probei scrise: 14 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 15 iulie 2016;

    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

      la proba scrisă: 15-16 iulie 2016;

    - Susţinerea proiectului: 18-20 iulie 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 21 iulie 2016.  ART. 8

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie-august:


    - Înscrierea candidaţilor: 25-29 iulie 2016;

    - Desfăşurarea probelor de examen: 1-2 august 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 3 august 2016.  ART. 9

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională "asistent medical generalist", sesiunea august:


    - Înscrierea candidaţilor: 8-12 august 2016;

    - Desfăşurarea probei practice: 16-17 august 2016;

    - Desfăşurarea probei scrise: 18 august 2016;

    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 19 august 2016;

    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

      la proba scrisă: 20 august 2016;

    - Susţinerea proiectului: 22-23 august 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 24 august 2016.  ART. 10

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august:


    - Înscrierea candidaţilor: 1-7 august 2016;

    - Desfăşurarea probelor de examen: 8-10 august 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 11 august 2016.  ART. 11

  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august:


    - Înscrierea candidaţilor: 1-7 august 2016;

    - Desfăşurarea probelor de examen: 8-10 august 2016;

    - Afişarea rezultatelor finale: 11 august 2016.  ART. 12

  Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

  ART. 13

  Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  ART. 14

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


         Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

                Sorin Mihai Cîmpeanu

  Bucureşti, 31 august 2015.

  Nr. 5.086.

                  -------