NOUTĂȚI

28.03.2018

Adresa MEN-solicitare bani sentinte

02.11.2017

Cursuri de formare acreditate și gratuite pentru membrii de sindicat AS-IS/ an școlar 2017-2018

Curs Dialogul social si leadership in educatie

Curs Managementul calitatii in educatie

Cursuri 2017

Evidenta orelor de muncă prestate de către salariați/ Ordin 103/ 1998 privind structura normei didactice în învățământul preuniversitar (consolidarea din data de 30 oct 2017)

Nota ITM-trimisa in teritoriu

01.11.2017

Adresa privind initierea negocierii CCM la nivel de unitate

Pasii procedurali

18.10.2016

Adresa comuna privind inceperea negocierii colective a CCM

30.09.2016

Informare CSDR privind raspunsul Ministerului Muncii privind timpul de lucru si timpul de odihna

30.09.2016

Informare CSDR privind Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social

21.09.2016

Modele de itemi pentru proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a functiilor de director si de director adjunct

20.09.2016

Ordinul MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016

20.09.2016

Ordinul MENCS nr. 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

20.09.2016

Ordinul MENCS nr. 4742/2016 privind aprobarea Statutului Elevului

23.02.2016

Informatii esentiale despre inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2016-2017:

ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017

Procedură privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv

29.01.2016

In 2016 FSLI are un program important de sustinere a personalului din invatamant. Afla de aici care este strategia FSLI pe 2016. 

20.01.2016

In contextul proiectului de lege privind salarizarea unitara care are la baza conceptul de „performanta profesionala”, aproape imposibil de aplicat in cadrul sistemului de invatamant preuniversitar, FSLI a inaintat o adresa Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Detalii despre salarizarea din invatamant si solutii despre cum ar putea fi realizata AICI.

18.01.2016

Noua lege de salarizare unitară trebuie să elimine actualele inechităţi şi dezechilibre în ceea ce priveşte salarizarea personalului din sectorul public. Afla care sunt principiile care trebuie sa stea la baza noii grile de salarizare pentru învăţământ astfel incat sa putem spera că învăţământul va deveni un domeniu atractiv pentru tinerii performanţi şi cu vocaţie pentru meseria de dascăl. Citeste comunicatul FSLI AICI.

27.11.2015

5 credite pentru activitatea de formare din cadrul proiectului „Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat, promotor al invatarii pe tot parcursul vietii” . Mai multe informatii, aici.

20.11.2015

Scrisoare comuna din partea sindicatelor din invatamant adresata Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis privind organizarea unor discutii care sa aiba drept finalitate un acord national pentru educatie. Scrisoarea poate fi gasita AICI.

16.11.2015

Ordin MECS nr.5559/2015 – pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017.

ORDIN nr. 5558/2015 – privind aprobarea programelor pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant

Anexele 1 si 2 la Ordinul MECS 5558/2015 – privind aprobarea programelor pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant

09.11.2015

Ordonanța de urgenţă care prevede creșterea salariilor din învățământul preuniversitar cu 15% începând cu 1 Decembrie 2015  a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 832 din 6.11.2015. Folositi link-urile pentru mai multe detalii.

05.11.2015

Colegiul National al Liderilor FSLI solicita MECS sa ia masurile necesare ce se impun in vederea sistarii derularii proiectului PODCA. Vezi documentul aici.

03.11.2015

Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare – noutățile pot fi consultate aici.

26.10.2015

ORDIN MECS 5510 – privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2015 – 2016 AICI

20.10.2015

Solicitare FSLI catre:

de a sustine majorarea salariilor angajatilor din invatamant cu 15% de la 1 decembrie 2015.

14.10.2015

Pornind de la o analiză a proiectului Legii – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în urma consultărilor cu conducerile altor organizații județene din țară, Biroul Executiv al Alianței Sindicale „Gh. Asachi” Iași, vă solicită să susțineți două amendamente la acest document.

  • Existența a cel mult 7 trepte de salarizare raportate la vechimea în învățământ (în prezent sunt 11 trepte de salarizare). Acestea ar fi: 0 – 3 ani, 3 – 5 ani, 5 – 10 ani, 10 – 15 ani, 15 – 20 ani, 20 – 25 ani, peste 25 ani.
  • Atingerea nivelului maxim de salarizare conform treptei profesionale corespunzătoare la o vechime în învățământ de 25 de ani și nu de 40 de ani ca în proiectul de lege.

Argumentele acestei propuneri si detalii suplimentare puteti gasi accesand acest link.

Dragi colegi, va asteptam la sediul ASIS pentru a semna in original petitia referitoare la chestiunile amintite.

07.10.2015

Noutati legislative:

Ordin nr. 5087 din 05.10.2015 al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice privind modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala, aprobata prin Ordinul MEN nr 4433/2014

Ordin nr. 5114 din 05.10.2015 al MECS privind aprobarea componentei grupului de elaborare a planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul secundar si a componentei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de invatamant pentru invatamantul secundar

Ordin nr. 5088 din 05.10.2015 al MECS pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul MECTS nr. 2519/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

ORDIN nr. 5.086 din 31 august 2015 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

ORDIN nr. 5.268 din 21 septembrie 2015
pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

ORDIN nr. 5.269 din 21 septembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

ORDIN nr. 5.286 din 23 septembrie 2015
privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică

ORDIN nr. 5.287 din 23 septembrie 2015
privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014

HOTĂRÂRE nr. 803 din 30 septembrie 2015
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016

METODOLOGIE din 21 septembrie 2015
de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

NORMELE METODOLOGICE din 23 septembrie 2015
de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică

05.10.2015

Mesajul președintelui Federației Sindicatelor Libere din Învățământ adresat salariaților din învățământ, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației

Astăzi, 5 octombrie, este o zi de sărbătoare pentru salariații din educație din toată lumea, o zi care, probabil, va trece neobservată în România, așa cum a trecut de când a fost declarată Ziua Mondială a Educației.

Măcar astăzi, politicienii ar trebui să se gândească la școală și să-și amintească imaginea educatorului, învățătorului, profesorului, cei care i-au ajutat să scrie primele litere, să rostească corect cuvintele în limba română și să facă primele socoteli, cei care le-au deschis ochii către lume.  Dar, cel mai important, le-au călăuzit primii pași în viață, ajutându-i să devină…oameni.
Mesajul integral poate vi citit AICI

Mesaj ASIS – Ziua Mondiala a Educatiei:

Educatia – adica cresterea, hranirea, cultivarea – se face in prezenta unui mentor, a unui cadru didactic dedicat si motivat, pregatit si bun pedagog, care modeleaza si ajuta pe fiecare dintre noi sa devina mai bun si mai informat. Cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei transmitem un mesaj de sustinere tuturor acelor cadre didactice care se regasesc in cuvintele de mai sus, pentru ca impreuna putem sa sustinem educatia romaneasca la un nivel inalt. Respectul ni l-am castigat in repetate randuri, din pacate muncim mult sa ne fie si recunoscut. Dragi angajati din invatamant, ASIS va transmite cel mai bun gand!

30.09.2015

In urma discutiilor avute in cadrul comisiei paritare din 28.09.2015, am inaintat catre domnul Ministru Secretar de Stat, Vasile Salaru doua adrese menite sa aduca clarificari privind decontarea cheltuielilor de naveta si precizari privind emiterea indemnizatiei de instalare. Solicitarile transmise pot fi consultate accesand acest link.

28.09.2015

FSLI a inaintat o adresa Ministerului Finantelor Publice referitoare la modul de calcul al dobanzii legale datorate de unitatile de invatamant preuniversitar, ca urmare a obligatiei acestora la o astfel de plata prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Solicitarea a fost realizata pentru a asigura un mod unitar de calcul si plata la nivel national a acestor drepturi. FSLI solicita Ministerului Finantelor Publice  elaborarea si transmiterea catre scoli a unui set de instructiuni privind modalitatea de calcul a dobanzii si sursa de finantare pentru aceste cheltuieli. Adresa integrala, aici.

25.09.2015

Noutati legislative:

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar

24.09.2015

Noutati legislative:

ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016—2017

ORDIN pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015—2016, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.895/2014

ORDIN a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate aprobată prin Ordinul ministrului  educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.625/2012 pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar

ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.959/2013

22.09.2015

Centrul regional de formare Nord-Est REGIOEDU Iasi, anunta o selectie a formatorilor specializati in formarea adultilor pentru urmatoarele programe: „management si leadership”, „Management scolar prin comunicare” si „Management institutional”. termenul limita pentru depunerea CV-urilor: 30.09.2015. Detalii AICI.

17.09.2015

Reprezentanții celor trei federații sindicale prezente, joi, la întâlnire, au fost de acord să aștepte  încă trei săptămâni pentru a afla care va fi procentul de creștere a salariilor, în luna noiembrie sau în luna decembrie. Afla detalii din comunicatul de presa al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant.

16.09.2015

Marţi, 15.09.2015, au avut loc discuţii la Guvern între reprezentanţii federaţiilor din învăţământul preuniversitar şi Guvern (premier, ministrul de finanţe, ministrul educaţiei).

Oferta a fost considerata inacceptabilă de către reprezentanţii noştri deoarece presupunea creşteri salariale nesemnificative:

1.     10% majorare de la 1 Decembrie 2015 (în cazul în care nu intră în vigoare legea salarizării la 1 Decembrie 2015);
2.     Aprobarea legii salarizării cu o majorare estimată de 25% din creşterea totală (începând cu 1 Decembrie 2015);
3.     O posibilă creştere de 15% de la 1 noiembrie 2015 sau 20% de la 1 Decembrie 2015, dacă nu intră în vigoare legea salarizării şi după ce se va cunoaşte execuţia bugetară la 9 luni (acest lucru se va şti în jurul datei de 10 octombrie 2015).

În urma acestor discuţii, unele propuneri ale noastre au fost acceptate de către Guvern:

1.     Plata tuturor sentinţelor în anul 2015;
2.     Statutul de autoritate publică pentru cadrele didactice,
3.     Acordarea banilor de salarii direct prin MECS şi nu prin consiliile locale.

Joi, 17.09.2015, ora 17:00, va avea loc o nouă rundă de discuţii între reprezentanţii sindicatelor (naţional şi judeţene) şi reprezentanţii Guvernului (ministrul finanţelor, moinistrul muncii şi educaţiei).

10.09.2015

Calendarul anului scolar 2015-2016, aprobat de Ministerul Educatiei, a fost modificat. Astfel, elevii se vor bucura de o saptamana in plus de vacanta la iarna, dar vor termina scoala si cu o saptamana mai tarziu in iunie. De asemenea, vacanta de vara va tine pana pe 11 septembrie 2016.

Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS) nr. 5.079/2015 pentru modificarea Ordinului MECS nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016 a fost publicat astazi in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 686.

Semestrul I

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

In perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2015, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna – sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016

Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016

Vacanta intersemestriala – sambata, 6 februarie 2016 – duminica, 14 februarie 2016

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016

Vacanta de primavara – sambata, 23 aprilie 2016 – marti, 3 mai 2016

Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016

Vacanta de vara – sambata, 25 iunie 2016 – duminica, 11 septembrie 2016

Tezele din semestrul I al anului scolar 2015-2016 trebuie sustinute pana la data de 11 decembrie 2015, iar cele din semestrul al II-lea, pana la data de 20 mai 2016.

Potrivit actului normativ, saptamana 18–22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, avand un orar specific.

07.09.2015

A fost anulat ordinul MECS 4995 din 19.08.2015 referitor la micsorarea indemnizatiilor de conducere si la redimensionarea normelor personalului didactic auxiliar si nedidactic. Detalii AICI.

13.03.2015

ASIS propune membrilor sai participarea la cursul de formare profesionala „Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat – promotor al invatarii pe tot parcursul vietii”. Detalii AICI.

26.02.2015

Vesti bune! Ministerul Finantelor a dat castig de cauza salariatilor din educatie si a hotarat ca va fi facuta plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti, esalonat in 4 transe egale: I si II-a transa, incepand cu 1 martie 2015, a III-a transa, incepamnd cu 1 iunie 2015 si a IV-a transa incepand cu 1 februarie 2016. Detalii si datele probabile recomandate pentru virarea banilor, AICI.

13.02.2015

Multumim tuturor celor care au participat la Conferinta Nationala „Contributia sindicala la consolidarea dialogului social”, multumim colegilor pentru sustinere si incredere. Daca nu ati putut participa, va redam comunicatul de presa in care veti regasi cele mai importante declaratii realizate in cadrul evenimentului nostru aniversar. Comunicatul de presa poate fi consultat AICI. Intreg albumul de fotografii de la eveniment  poate fi accesat AICI.

11.02.2015

La aniversarea a 18 ani de la înfiinţare, Alianţa Sindicală „Gh. Asachi” Iasi (AS-IS) organizează joi, 12 februarie 2015, în parteneriat cu Instituţia Prefectului Iaşi – Comisia de Dialog Social şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, Conferinţa Naţională cu tema:

„Contribuţia sindicală la consolidarea dialogului social”.

Lucrările conferinţei încep de la ora 12.00, în Sala Rossini din cadrul complexului Palas.

Ne bucurăm de participarea ministrului delegat pentru dialog social, Liviu Marian Pop, a secretarului de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Vasile Şalaru, a preşedintelui Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România, Iacob Baciu, a preşedintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Simion Hancescu şi a principalilor factori de decizie din administraţie şi educaţie.

Implicarea sindicatelor în dialogul social este extrem de importantă reprezintând un liant în dezvoltarea întregii societăţi. Sindicatul este partener real al salariaţilor la negocierea şi în respectarea clauzelor şi ne asigură respectarea acestora de către părţi. Desigur, acest lucru poate însemna timp, însă AS-IS este unul dintre sindicatele cele mai hotărâte , iar în cei 18 ani de la înfiinţare ne-am demonstrat puterea de fiecare dată prin profesionalism, competenţă şi dăruire.

„Considerăm că un nivel de trai decent nu este asigurat doar de mărimea salariului pe care îl putem obţine, ci şi de întreg mediul în care trăim. Asigurarea unor standardele fireşti de trai, alături de un statut respectabil pentru cadrele didactice se află printre obiectivele noastre cele mai importante pentru viitor”, a declarat Violeta Amariei, preşedintele AS-IS.

La 18 ani de la înfiinţare, AS-IS vă lansează invitaţia de a participa la Conferinţa Naţională „Contribuţia sindicală la consolidarea dialogului social”, pentru a sărbători împreună puterea sindicatului şi a dialogului social

Agenda evenimentului:

11:30 – 12:00 – primirea şi înregistrarea participanţilor;
12:00 – 14:00 – desfăşurarea lucrărilor conferinţei şi dezbateri pe tema dialogului social.

22.01.2015

Calitatea de membru de sindicat

Un astfel de titlu poate părea surprinzător pe un site aparținând unei organizații sindicale. Din păcate, pentru o parte dintre colegii noștri, din varii motive, ,,calitatea de membru de sindicat”, cu tot ceea ce implică ea, pare să fi fost o noutate pe care au descoperit-o, la propriu, abia în luna decembrie a anului 2014.

Totul a început cu anunțul privind acordarea anticipată a unor sume de bani privind diferențe salariale câștigate în instanță, unii dintre colegi descoperind inexistența unor sentințe în ceea ce îi privește. Motivele? Pornind de la absența calității de membru de sindicat, dezinteresul față de ceea ce se întâmplă în organizația sindicală, absența informării etc. și mergând până la erori umane. Fapt este că în acest moment, indiferent de cauze, în majoritate reparabile în măsura semnalării în timp util, în foarte dintre puține situații rezolvarea a fost favorabilă. Impedimentul este unul strict legal: drepturile salariale neacordate, care nu sunt obținute prin sentință judecătorească în termen de trei ani, se prescriu.

Blocarea activității organizației sindicale pentru mai mult de o lună în încercarea de a ,,desluși” cauzele care au condus, în fiecare caz, la inexistența unor sentințe favorabile nu a ajutat însă, decât poate în a trage, cu toții, câteva învățăminte.

Care ar fi ,,învățămintele”?
Faptul că organizația sindicală este a noastră, a tuturor membrilor de sindicat (și doar a lor).
Faptul că dobândim calitatea de membru al organizației sindicale prin plata lunară a unei cotizații (singura modalitate de a fi membru al unui sindicat) de 1% din venitul brut.
Faptul că această cotizație este cea care face posibilă existența organizației sindicale, a capacității de negociere, a acțiunilor organizate, a serviciilor organizate etc.
Dar mai ales faptul că organizația sindicală nu este o societate prestatoare de servicii, nu este o instituție publică etc., ci o formă de apărare și promovare colectivă a drepturilor și că, în cele din urmă, fiecare dintre cei care îi suntem membri avem datoria implicării, fiind integral responsabili de toate succesele sau insuccesele sale.

Fapt este că în măsura în care dorim să ne recunoaștem calitatea de membru de sindicat nu vom trece peste înscrierea și plata cotizației, nu vom trece peste organizarea și participarea la ședințele de sindicat, nu vom trece peste datoria noastră de a ne informa, nu vom trece peste datoria de a ne implica…(sursa)

15.12.2014

Directia generala juridic din ministerul Educatiei Nationale a emis o nota prin care face o serie de clarificari interesante cu privire la punerea in executare a hotararilor judecatoresti pronuntate de catre instantele de judecata in conflicte de munca. Puteti consulta aceasta nota AICI.

12.12.2014

Consulta legea privind plata diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 AICI.

10.12.2014

Pana pe 19 decembrie colegii vor primi suma aferenta trimestrului IV din 2014 si aproximativ 82% din suma pe 2015. In plus, previziunile bugetare pe anul viitor sunt favorabile. Cititi mai multe amanunte AICI.

02.12.2014

Vesti bune in privinta acordarii sumelor restante aferente sentintelor judecatoresti. Detalii despre cum si cand vor fi acordati banii AICI.

13.11.2014

Citeste noul contract colectiv de munca AICI.

11.11.2014

Noutati despre acordarea celor 150 euro.

NOTA

OMEN 4871 aprobare Metod OMEN 4878 modificare Metod

Precizari activitati dezvoltare profesionala

06.11.2014

Incepand de luni vor fi efectuate platile pentru cei 150 de euro

Banii vor ajunge direct in conturile beneficiarilor, iar cei care nu au conturi bancare vor putea ridica suma de 700 de lei direct de la Inspectoratele Scolare. Metodologiei pentru acordarea celor 150 de euro poate fi consultata AICI. Conform Proiectului,banii nu ajung  pana in conturile de la unitatile de invatamant, deoarece ar fi trebuit ca MEN sa incheie contracte cu cele aproximativ 7000 de unitati de invatamant;

06.11.2014

Contractul Colectiv de Munca a fost depus miercuri, 5 noiembrie 2014, la Ministerul  Muncii pentru inregistrare si, dupa verificarea acestuia, va vom tine la curent cu forma oficiala a acestuia.
Iata o parte dintre noutatile recent negociate.

1.    Pauza de masă de 20 de minute care se include în programul de lucru, pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic -art. 23 (1) din contract;
2.    Declararea ca zi nelucrătoare a celei de-a treia zi de Paști – art. 28alin. (4) a treia liniuță;
3.    Acordarea a 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală, dacă nu se acordă sporuri la salariul de bază –  art. 28 alin. 6;
4.     Menținerea numărului de zile de concediu de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic – art. 29 alin. (1);
5.    La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul activităţii celuilalt soţ – art. 29 alin.(2) teza finală;
6.    Acordarea de  zile libere plătite pentru îngrijirea sănătății copilului – 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii ( Legea nr. 91/2014 prevede că angajatorul nu are obligația de a plăti drepturile salariale aferente) – art. 30 alin. (1) lit. h);

Toate elementele de noutate din noul CCM pot fi analizate AICI.

06.11.2014

Acordul intre Guvern si sindicate pentru reformarea sistemului de invatamant romanesc, poate fi consultat AICI.

06.11.2014

Din informatiile pe care le avem, exista o posibilitate ca pana la finalul anului sa fie platite integral sumele cuvenite in urma sentintelor judecatoresti. Exista un excedent bugetar care permite aceasta plata. Dupa alegeri se va lua o decizie in acest sens.

05.11.2014

Daca saptamana trecuta anuntam vestile bune, azi avem si confirmarea lor. Gasiti:

AICI Ordinul privind aprobarea Metodologiei de transfer a personalului auxiliar si a personalului nedidactic in 2014

AICI Hotararea de Guvern privind suplimentarea bugetulului Ministerului Educatiei, la capitolul „Cheltuieli de personal”.

31.10.2014

Vesti bune!

Dupa ce ieri Guvernul a aprobat debloarea a 1250 de posturi la nedidactic si didactic auxiliar, astazi a fost semnat cu Ministerul Educatiei Contractul Colectiv de Munca. Acesta urmeaza sa fie inregistrat la Ministerul Muncii luni.

Important este ca marti va fi avizata metodologia pentru acordarea celor 150 de euro si, foarte probabil, banii vor ajunge in scoli pana la finalul saptamanii viitoare.Tot marti se vor aviza Metodologiile privind mobilitatea personalului didactic, gradatiile de merit si cifra de scolarizare.

30.10.2014

IMPORTANT!

Negocierile din ultima perioada s-au finalizat cu asigurarea faptului ca in noiembrie 2014 se vor aloca sumele necesare distribuirii catre personalul didactic a aproximativ 150 euro destinati dezvoltarii profesionale, cf prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 58/2014, (articolul V alineat 1).

12.09.2014

De la 1 octombrie 2014 incep procedurile pentru cadrele didactice care doresc sa isi echivaleze studiile de trei ani (colegiu sau institut pedagogic ) cu cele de licenta. Calendarul a fost publicat intr-un ordin de ministru care poate fi consultat aici.

10.09.2014

FSLI a depus o adresa la Ministerul Educatiei nationale prin care solicita amanarea cu o luna a aplicarii Proiectului ROFUIP. In plus, isi ofera disponibilitatea de a contriui cu experti pentru solutionarea lacunelor din proiect. Adresa FSLI poate fi consultata aici.

23.01.2014

Alianta Sindicala „Gh. Asachi” Iasi (AS-IS) ia public atitudine cu privire la stirbirea imaginii cadrelor didactice din Romania, dupa episodul mediatizat al profesoarei din Bucuresti data afara din invatamant dupa ce a pretins parintilor cadouri valoroase de Craciun. comunicat AS-IS 23.01.2014

26.11.2013

Solicitare pentru nediscriminarea cadrelor didactice care au obtinut peste 7 la titularizare, in contextul discutarii bugetului de stat pentru 2014. Adresa Nr.1686 catre Comisia pentru Invatamant a Senatului.

12.11.2013

Reprezentanții CSDR au părăsit ședința Consiliului Economic si Social, argumentând că într-un stat de drept legea și sentințele judecătorești trebuie respectate. Bugetului de stat pe anul 2014 nu respectă prevederile Legii Educației Naționale, în sensul alocării a 6% din PIB. Citeste Informarea CES.

11.11.2013

Proiect salarizare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind  salarizarea  personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

NOTA DE FUNDAMENTARE Orgonanta de urgenta privind  salarizarea  personalului plătit din fonduri publice în anul 2014

6.11.2013

Apel FSLI catre Guvernul Romaniei pentru salvarea invatamantului Romanesc

16.10.2013

Profesorii ies în stradă pentru a le fi respectate drepturile

Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) ies în stradă de la sfârșitul lunii octombrie, începând cu pichetarea Guvernului și a sediului USL, urmând ca în noiembrie să organizeze în Capitală un miting de amploare urmat de un marș.

Astfel, în datele de 28, 29 și 30 octombrie vor avea loc, concomitent, pichetări la sediul Guvernului României și la sediul Uniunii Social Democrate, iar în aceeași perioadă, în toate unitățile de învățâmânt, din țară, unde F.S.L.I. are membri, dascălii vor fi în grevă japoneză, purtând o banderolă albă pe braț.

În data de 6 noiembrie, F.S.L.I. va organiza în București un miting de amploare urmat de un marș. La acest protest vom avea sprijinul studenților și facem apel și la părinți și la întreaga societate civilă să ni se alăture, pentru că revendicările noastre nu sunt numai pentru profesori, sunt pentru un viitor mai bun al tuturor românilor, a precizat președintele FSLI, Simion Hancescu.

Revendicările FSLI sunt:

•    Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație, conform art.8 din Legea Educației Naționale și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public;

•    Modificarea Legii educației naționale, inclusiv în ceea ce privește statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent și să conducă la creșterea calității actului de instrucție și educație, dar și la creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor. Principalele modificări care se impun sunt:

– Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I;
– Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale;
– Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau programe educaționale pe suport electronic;
–   Reintroducerea sporului de doctorat;
– Posibilitatea pensionării anticipate, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
– Acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar;
–  Introducerea posibilității dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat;

•    Adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1. Aceasta este singura soluție pentru ca meseria de dascăl să devină motivantă și tinerii performanți să fie atrași către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariați, le permit un trai sub limita de subzistență;

•    Depolitizarea învățământului în sensul că, în dobândirea funcției de director al unității de învățământ, rolul determinant să revină colectivului unității și nu factorilor politici;

•    Regândirea  programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoștințele dobândite, pentru a face față cerințelor în schimbare și competiției de pe piața forței de muncă;

Departamentul comunicare – Geanina Sandu – 0745.75.21.22

București – 16.10.2013